RUTINER

VERKSAMHETSRUTINER

Rutiner är oberoende instruktioner som gäller oberoende av tid och plats.

Instruktioner för de olika objekten hittar Du under respektive objekt på fliken ”Bevakning”.